Versterken van de burgemeesters- en algemeen directeursoverleggen

De burgemeestersoverleggen zijn één van de hoekstenen van de werking van Veneco. De burgemeestersoverleggen worden georganiseerd in 2 subregio’s die socio-demografisch een geheel vormen: het Meetjesland en Leie-Scheldestreek samen met de Oostrand van Gent. In beide subregio’s wordt ook een algemeen directeursoverleg georganiseerd. Doel is de gelijkwaardige behandeling voor beide subregio’s in ons werkingsgebied te faciliteren. Naar aanleiding van het ESF-dossier ‘Versterkt Streekbeleid’ is er eveneens een gezamenlijk burgemeestersoverleg met alle Venecogemeenten, aangevuld met de stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen.