Als streekontwikkelingsintercommunale hebben we een maatschappelijk doel, en handelen we in het algemeen belang. Het is aan ons om een nieuwe stap voorwaarts te zetten om onze samenleving beter te maken.

Vanuit onze integrale benadering is ons huidig maatschappelijk doel niet ruim genoeg geformuleerd. Het huidig maatschappelijk doel laat bovendien niet toe een antwoord te formuleren op de diverse vragen die we krijgen van de gemeenten. We denken hierbij aan de oprichting van een intergemeentelijke preventiedienst, maar ook thema’s zoals mens en samenleving, erfgoed en cultuur. Dit willen we mogelijk maken door middel van een statutenwijziging.