Uitgaande van de integrale benadering, komen we in contact met een veelheid aan sectoren in onze regio. Vaak maken we strategische allianties met andere partners om een gezamenlijk product aan te bieden aan de gemeenten. Hierbij maken we gebruik van elkaars kerncompetenties en maken we duidelijke afspraken over wie welke competenties aanlevert. Flexibiliteit, openheid en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. We doen niet alles zelf, maar zorgen er wel voor dat het gebeurt en dat de gemeente een antwoord krijgt op de gestelde vraag. We erkennen het waardevolle werk dat anderen doen om samen sterker te staan.

We zorgen ervoor dat gemeenten ons kennen als regionale organisatiestructuur die zeer flexibel kan inspelen op specifieke vragen vb. voor het invullen van backofficedienstverlening, shared services, schaaloptimalisatie door samen te werken.

1 + 1 = drie in dit geval. Door het bundelen van de kerncompetenties van COMEET, Regionaal Landschap Meetjesland en Veneco, slagen we erin een dienstverlening aan te bieden rond erfgoed met zowel een stedenbouwkundige, bouwhistorische, landschappelijke als archeologische onderbouwing.

Rebecca Van Rechem - Coördinator COMEET