De basisbenadering blijft een benadering waarbij de verschillende disciplines binnen Veneco elkaar versterken en samen een geheel vormen. Afdelingen, functies, visie, missie, doel, aandeelhouders en stakeholders vormen samen een geheel. Ze hebben elkaar nodig en beïnvloeden elkaar wederzijds. Op projectniveau wordt de meerwaarde van een dergelijke interdisciplinaire benadering snel duidelijk: zo heeft een adviesvraag van een gemeente over een dorpskern zowel te maken met stedenbouw en ruimtelijke planning, kernversterking, mobiliteit, maar evengoed met erfgoed, archeologie en klimaat. Een ander voorbeeld: wie groenbeheer uitwerkt, mag zich niet beperken tot het louter ecologische aspect, maar hoort ook na te denken over het luchtzuiverend, verkoelend en waterbufferend effect. Een bos of park brengt ook geestelijke rust, biedt recreatieve en economische mogelijkheden.

Deze manier van werken betekent: integraal nadenken over de uitdagingen en de illusie laten varen dat we alles alleen kunnen oplossen. We werken met een team met een open blik, gevoed door inhoudelijke, sectoroverschrijdende inzichten en invalshoeken.

2 mensen aan computer te werk aan gebiedsgerichte uitdagingen