Duurzame projectontwikkeling

Bij de vernieuwde werking van Veneco is ervoor gekozen om een voortrekkersrol op te nemen op vlak van duurzaamheid en in het verlengde daarvan duurzame projectontwikkeling te faciliteren. Veneco werkt hiervoor een eigen energievisie uit.

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) formeel aangenomen door de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDG’s, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn, reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Aangezien duurzaamheid een rode draad is in onze werking, zullen reconversie en herbestemming, inbreidings- en kernversterkende projecten aan belang winnen. Indien het project een regionale vertaling is van één of meerdere SDG’s, dan is dit een positief duurzaam afwegingselement.

Avatar

De SDGs kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Avatar

Beëndig armoede overal en in al haar vormen

Avatar

Beëndig honger, bereik voedselzekerheid en verbeter voeding en promoot duurzame landbouw

Avatar

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Avatar

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Avatar

Bereik gendergelijkheid en enpowerment voor alle vrouwen en meisjes

Avatar

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Avatar

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Avatar

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Avatar

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Avatar

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Avatar

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Avatar

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Avatar

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Avatar

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

Avatar

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Avatar

Bevorder vreedzame en inclusieve samenleving met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffend, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Avatar

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkelingen

Focus op reconversie en transformatie

Open ruimte wordt schaarser, we moeten er doordacht mee omgaan. Vanuit de ruimtelijke regionale visie gaan we actief op prospectie naar transformatie- en reconversieprojecten. We laten ons hierbij leiden door de knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau van een kern zodat we ontwikkelingen faciliteren op ruimtelijk strategische locaties.

unit van
1.680 m2
unit van
560 m2
units van
280 m2

totale
investeringskost

Destelbergen KMO-park Burgstraat: 16 units van 280 m2, 1 unit van 560 m2 en 1 unit van 1.680 m2. Totale investeringskost: 3,8 miljoen euro.