Streekontwikkeling

We onderscheiden 2 subregio’s in het Venecogebied: het Meetjesland en Leie-Schelde-Oostrand. In beide regio’s faciliteert Veneco het burgemeestersoverleg en algemeen directeursoverleg, deze komen ongeveer 5 keer per jaar samen. De subregio’s worden gedifferentieerd benaderd. De ondersteuning vanuit Veneco naar de streekwerking is afhankelijk van de specifieke vragen die komen uit de betreffende subregio, maar projecten kunnen zich ook uitrollen over het volledige werkingsgebied.

Het ESF-dossier ‘Versterkt streekbeleid’ is een programma binnen de samenwerking ‘Regionetwerk Gent’ en wordt uitgevoerd in het volledige Venecogebied. In samenwerking met de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen zoeken we naar antwoorden en oplossingen rond een gemeenschappelijke uitdaging voor de regio: hoe zullen we 100.000 nieuwe inwoners opvangen in de regio? Doel is een gezamenlijk programma voor de regio realiseren, nl. een antwoord helpen formuleren op de uitdagingen waarmee we samen worden geconfronteerd. We maken dit concreet door de organisatie van regiolabs. In het dossier ‘Versterkt Streekbeleid’ definieerden we 5 werkpakketten:

Grensoverschrijdend werken en ondernemen stimuleren.

Stadsregionale samenwerking voor meer duurzame mobiliteit, klimaatneutraliteit en voldoende woonvoorzieningen.

Kernversterking om meer gediversifieerde voorzieningen en winkels in de (dorps)kernen te krijgen.

Realiseren van een productief landschap met de nadruk op een kwaliteitsvolle korte keten.

Intensievere bestuurlijke samenwerking en de creatie van een herkenbare identiteit voor de regio.

De versterking van de samenwerking vanuit stadsregionaal perspectief staat telkens voorop.

Een aantal thema’s werken we verder uit en een aantal nieuwe thema’s komen op tafel: Grensoverschrijdende arbeidsmarkt, kernversterkende initiatieven (invullingen leegstand, fablabs, tijdelijke invullingen, dorpspunten,…), onderwijs vanuit stadsregionale benadering, ...

Regionetwerk Gent
Combinatie logo ESF
Kaart regionetwerk

Onze experte in dit thema:

Vanuit verschillende expertises bieden we de gemeenten een regionale blik, waarmee we de lokale besturen ondersteunen in hun eigen beleid. Het vertrekpunt is daarbij steeds de burgemeestersoverleggen.

Marieke Van Eyghen - marieke.vaneyghen@veneco.be