Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Diensten of IOED's

De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) Meetjesland

Wist je dat?

De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) Meetjesland

De IOED ondersteunt de betrokken gemeentebesturen en ambtenaren in hun beleid en dienstverlening inzake bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed

Lees meer
wordt aangeboden in samenwerking met COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland (RLM). 7 Meetjeslandse gemeenten maken deel uit van de IOED: Aalter, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Wachtebeke.

De IOED verleent advies inzake bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in de regio. De 3 initiatiefnemende organisaties stellen hiervoor elk hun expertise ter beschikking. Veneco wierf hiervoor een archeoloog aan.

Op vandaag overstijgt het aantal adviesvragen de capaciteit van deze dienstverlening. Verdere versterking zal dan ook nodig zijn. Het gebiedsdekkend maken van deze dienstverlening in het Venecogebied behoort tot het takenpakket. Concreet zullen we de oprichting van de IOED Leie-Schelde faciliteren.

Archeologie

Sinds januari 2018 biedt Veneco een dienstverlening archeologisch onderzoek aan. Voor projecten waarbij de gemeente zelf bouwheer is, bereiden wij samen met de opdrachtgevende besturen proactief het archeologisch traject voor en zoeken daarbij steeds naar een optimale afstemming tussen het archeologisch onderzoek, de geplande werken en communicatie met het publiek. Ook hier sluiten we een raamcontract af met een externe partner voor het opstellen van archeologienota’s en het uitvoeren van opgravingen. Naargelang de vraag van de gemeenten kan de dienstverlening uitgebreid worden.

Beheersplannen

Er is bij de gemeente een grote vraag naar de opmaak van beheersplannen voor beschermde onroerende erfgoeditems. Gemeenten kunnen bij Veneco terecht voor trajectbegeleiding. Door het bundelen van eigen expertise met die van externe studiebureaus wil Veneco de lokale besturen ondersteunen bij de opmaak van een beheersplan.

Onze expert in dit thema:

Erfgoed hoeft geen last te zijn, maar kan ook een meerwaarde bieden. Het bepaalt het karakter van een gemeente of regio, en geeft de omgeving kleur, diepgang en aantrekkingskracht.

Davy Herremans - davy.herremans@veneco.be

Zorgen voor bouwkundig erfgoed

Vlaanderen telt heel wat waardevolle historische gebouwen waarvan er slechts een handvol ‘geklasseerd’ zijn als monument. Hoe wordt bepaald welke gebouwen waardevol zijn? En wat betekent dit voor de eigenaars of de bewoners? In deze folder kom je het te weten.

Download folder