Gemeenten kunnen een beroep doen op Veneco voor de begeleiding van concrete mobiliteitsdossiers. Het kan gaan om vb. verkeerstechnisch advies en de begeleiding van hun mobiliteitsbeleid en -projecten. Via een raamcontract met twee verkeerskundige bureaus garanderen we voldoende capaciteit. Op regioniveau maken we werk van een regionale visie op mobiliteit als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen en faciliteren we de uitwerking van de vervoerregio Gent.

Onze expert in dit thema:

Mobiliteit houdt niet op aan de gemeentegrenzen en vraagt een gemeentegrensoverschrijdende aanpak.

Tim Scheirs - tim.scheirs@veneco.be

Een inspirerende kijk op ruimte en mobiliteit in de ruime Gentse regio

De ruime regio rondom Gent staat voor een uitdaging. Volgens het Planbureau zullen er tegen 2050 minstens 100.000 inwoners bij komen. ‘Wat betekenen deze 100.000 extra inwoners voor ruimtelijke planning en mobiliteit?’ Met die initiële vraag gingen wij in opdracht van Regionetwerk Gent op ontdekkingstocht in de regio. We trokken eropuit, spraken met lokale ambtenaren en experts en lieten ons verbazen door hun kijk. In uitwisseling met hen ontstond een verhaal met een nieuwe blik op een regio in wording.

Download Publicatie 'Zet u'