Kernversterking

Lokale besturen staan voor de uitdaging om ruimte voor ondernemen in de kernen te behouden, te stimuleren en te creëren. We zoeken samen met de gemeenten naar vernieuwende oplossingen. Het kan gaan om het ondersteunen van het lokale economische beleid, tijdelijke invullingen, coworkingspaces,… De aanpak is concreet en evenementieel, de logica erachter structureel.

We rollen het concrete ondersteuningsaanbod uit naar de opmaak van lokale detailhandelsplannen in samenwerking met Unizo en de provincie Oost-Vlaanderen. We helpen om bedrijvige dorpskernen te creëren waar mensen op wandel- en fietsafstand kunnen wonen, werken en winkelen en kaderen dat binnen het decreet integraal handelsvestigingsbeleid.

Lokale detailhandelsplannen

Het lokale detailhandelsplan is de basis voor een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel, de ruimtelijke context en het pandenarsenaal in een gemeente. Het beschrijft ook de wenselijke toekomstige situatie én de acties om die situatie te bereiken. Een dergelijk plan vormt de basis voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming. Het plan bevat tenslotte een actieprogramma om de doelstellingen concreet in de praktijk te brengen.

logo provincie Oost-Vlaanderenlogo provincie Oost-Vlaanderenlogo provincie Oost-Vlaanderen

Alles begint met het heropbouwen van een lokale economie. We moeten de Vlaamse economie decentraliseren, weg van enkele grote steden naar middelgrote steden. Dat brengt ons terug bij het pleidooi voor een nieuwe maakindustrie, een nieuwe landbouw en het opwaarderen van de dienstensector. Een betere economie voor betere steden. De economie als bouwplaats van een betere samenleving.

Jonathan Holslag, auteur Vlaanderen 2055

Onze expert in dit thema:

Gemeenten kunnen op verschillende manieren hun dorpskernen versterken. Van pop-up initiatieven tot dorpspunten over co-workingspaces. Kernversterking is maatwerk. Daar zet ik graag mijn schouders onder.

Benjamin Descamps- benjamin.descamps@veneco.be