Veneco begeleidt de gemeenten bij de opmaak van kerkenbeleidsplannen

Wist je dat?

Kerkenbeleidsplannen

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor de restauratie van beschermde en niet-beschermde kerken moeten kerk- en gemeentebesturen een kerkenbeleidsplan (of langetermijnvisie op de gebouwen van de eredienst) kunnen voorleggen.

. Op één gemeente na heeft elke gemeente in de Venecoregio een kerkenbeleidsplan. Daarnaast functioneren we als kennisplatform en volgen we de haalbaarheidsonderzoeken op binnen het projectbureau ‘Herbestemming kerken’. Veneco kan gemeenten begeleiden bij het zoeken naar een geschikte architect voor de uitvoering van herbestemmingsprojecten. Er wordt een architectenpool samengesteld zodat dit op een kwaliteitsvolle manier gebeurt.

Onze experte in dit thema:

Als onafhankelijke partner van de gemeenten nemen we onze rol op om de soms gevoelige discussie rond de herbestemming van een kerk te begeleiden.

Tina Verschueren - tina.verschueren@veneco.be