De handhavingscel is opgericht in 2018 en concentreert zich op ruimtelijke beeldkwaliteit, zwerfvuil en sluikstorten, lawaaihinder en vergunningen die niet in orde zijn. Zowel overtredingen op vlak van ruimtelijke ordening als op vlak van milieu worden behandeld. Hiervoor zijn volgende oplossingsmodules mogelijk: herstelvorderingen (voor ruimtelijke ordening, op vraag van parket), juridische ondersteuning, sensibilisering en klachtenafhandeling. Er worden beleidsprioriteiten bepaald die een link hebben met het ruimtelijk regionaal beleid van Veneco, zoals het vrijwaren van de open ruimte.

16 van de 21 gemeenten stapten in in deze nieuwe vorm van dienstverlening. Ook gemeenten die nog geen lid zijn, kunnen toetreden.

Dossiers wetgeving
ruimtelijke ordening
+
Dossiers wetgeving
Milieu
=
Nieuwe
Dossiers

47 dossiers in 16 gemeenten in 2018 waarvan 35 over wetgeving ruimtelijke ordening en 12 wetgeving milieu.

Handhaving fusies

Zestien gemeenten rond Gent doen een beroep op de intergemeentelijke handhavingscel (stand d.d. 21 februari 2019, na enkele fusies op 1 januari 2019).

Onze expert in dit thema:

Ik zie het als mijn missie om meldingen goed op te volgen en zo mijn steentje bij te dragen om het vertrouwen in (lokale) overheden te vergroten.

Jeroen Wauters - jeroen.wauters@veneco.be

Jaarverslag handhavingscel 2018

Veneco heeft sinds 1 januari 2018 een intergemeentelijke handhavingscel die omgevingsmisdrijven aanpakt. Omgeving omvat milieu en ruimtelijke ordening. De zestien ingestapte gemeentebesturen kiezen zelf voor welke dossiers zij een beroep doen op de handhavingscel. Die heeft de nodige erkenningen om terreinen te betreden en herstel op te leggen.

Bekijk jaarverslag