Hoe kunnen we als organisatie smarter worden en hoe kunnen we een smart regio uitbouwen?

We willen de gemeenten helpen om vlot en efficiënt te werken. De nadruk mag hierbij niet liggen op het technologische aspect, maar wel op het doel: hoe maken we werk van een efficiënte, veilige, propere, mobiele en gezonde samenleving? We moeten nadenken over de waarden die we belangrijk vinden voor de komende jaren. Van zodra daarover een akkoord is, kan er worden geïnvesteerd. Daarnaast heeft het geen zin dat elke gemeente op zichzelf deze oefening maakt. Belangrijk is dat er voor alle spelers gemeenschappelijke standaarden zijn en dit in functie van administratieve vereenvoudiging, automatisering van gegevens, het meten van bepaalde effecten op basis van indicatoren en in functie van vooropgestelde doelstellingen. Daarnaast vervullen we onze voorbeeldrol als organisatie en maken we werk van een verdere digitalisering van Veneco.

Onze expert in dit thema:

GIS stelt ons in staat om (geografische) informatie overzichtelijk te maken en beleidsondersteunend te werken. Door de grafische weergave van de informatie kan deze laagdrempelig aan de burger gecommuniceerd worden.

Frederik Bracke - frederik.bracke@veneco.be