Wat voorligt, is een staalkaart van de dienstverlening die Veneco op vandaag aanbiedt. Het is onmogelijk om nu te voorspellen wat de nieuwe thema’s zullen zijn die gemeenten op intergemeentelijk niveau zullen aankaarten. Wat belangrijker is, is dat Veneco openstaat voor nieuwe vragen. Als aandeelhouder van Veneco bepalen de gemeenten mee welke thema’s we aanbieden. Zo is het niet ondenkbaar dat we meer zullen inzetten op landschapsarchitectuur en publiek domein, op juridische ondersteuning, op andere thema’s zoals zorg of we zetten in op het delen van personeel zoals intergemeentelijke GIS-ondersteuning.