Kerntaken

Een intercommunale die diensten verleent aan de gemeenten doet dit door gespecialiseerde kennis samen te brengen en die ten dienste te stellen van de gemeentebesturen. Ze treedt hierbij op als verlengstuk van de gemeenten. Op vandaag heeft Veneco verschillende expertises in huis: projectontwikkeling, stedenbouw & ruimtelijke planning, streekontwikkeling, projectregie, handhaving en juridische ondersteuning, mobiliteit, lokale economie, energie & klimaat en archeologie.

Afdelingen

Veneco bouwt verder op haar kernexpertises uit het verleden: ruimtelijke planning, ruimte creëren voor bedrijven en ruimte voor wonen. De nieuwste afdelingen zijn de afdeling projectregie en de afdeling streekontwikkeling. Naargelang de nood en de vraag van de gemeenten, kunnen er andere beleidsdomeinen aan toegevoegd worden.

Dienstverlening gemeenten

Onze publieke rol impliceert dat we onze vennoten begeleiden, zowel bij de uitvoering van de taken die hogere overheden hun opleggen, als bij de uitvoering van de taken die ze zelf uitkiezen. Veneco heeft als dienstverlenende organisatie een sterk ondersteunende rol naar de gemeenten: inhoudelijk én infrastructureel, op lokaal, intergemeentelijk en regionaal niveau.